Oprema

Postolja za zastave

1 2 3 4 5

  • Drvena postolja sa kopljem
  • Mesingana postolja sa kopljem
  • Niklovana postolja

Stalci za zastavice

1 3 4

  • PVC stalci za stone zastavice
  • Mesingani stalci
  • Niklovani stalci
  • Mesingane prečke sa lančićem

Jarboli

1 2

Jarboli se izrađuju od kvalitetnih, postojanih materijala prema želji kupca.

Ostalo

1 2 3 4

  • Flying baner
  • Fasadna konzola
  • Nosači banera